Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från senare delen av autonoma tiden om dagbok över utdelade straff för subordinationsbrott och andra förseelser mot ordningsbestämmelserna, till exempel fylleri. Straffdiarier fördes av chefen för vaktpersonalen framför allt inom det militära och inom fängelseväsendet.

Finsk beskrivning

rangaistusdiaari

rangaistuspäiväkirja (sotilas- ja vankilatoimi)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=A9B2A8462F5CCD0DA5C2FEBD5B4E1569?kuvailuTaso=SARJA&avain=67388.KA

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 336.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska vartiopäällikön rangaistuspäiväkirja