Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En form av personalservitut, såsom sytning och jakt.

Finsk beskrivning

henkilökohtainen rasite, personaaliservituutti

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 667.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare