Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Detaljerad sammanställning av statens utgifter för löner för olika befattningsinnehavare.

Finsk beskrivning

virkamiesmenosääntö

valtion virkamieskunnan menoarvio

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 501.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 60.

Andra språk

Inga termer på andra språk