Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Aktiebolag för radioverksamhet, grundat 1926. Rundradions tekniska expertis fanns 1927–1934 vid Post- och telegrafverket. Rundradion blev 1944 ett under riksdagen verkande offentligrättsligt bolag för publika radiosändingar, som till största delen ägs av staten.

Finsk beskrivning

Yleisradio

Källor

Risberg, Einar , Suomen lennätinlaitoksen historia 1855–1955 , Helsinki: Posti- ja lennätinhallitus 1959 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska O.Y. Suomen Yleisradio (1926–1933), Oy Suomen Yleisradio Ab (1934–1944), Oy Yleisradio Ab (1944–); YLE

Synonymer

A.B. Finlands Rundradio (1926–1933)
OY Finlands Rundradio AB (1934–1944
OY Rundradion AB (1944–)