Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ tillsatt av riksdagen för att utöva tillsyn över Finlands Banks förvaltning och verksamhet. Det hette tidigare Finlands lantdags bankfullmäktige.

Finsk beskrivning

eduskunnan pankkivaltuutettu

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 252/2000 .