Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning vid Generalguvernörskansliet.

Finsk beskrivning

varatirehtööri, varajohtaja

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1909: 71: 2.

Andra språk

Inga termer på andra språk