Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av sockenstämma, senare fattigvårdsstyrelse fastställd plan inom ett fattigrote för hur rotehjonen skulle färdas från gård till gård för att vistas där under så lång tid som ansågs motsvara lägenhetens mantal.

Finsk beskrivning

ruotuvaivaisen kierrätyssuunnitelma*

suunnitelma siitä, mitkä käyhäinruodun talot osallistuvat vuoden aikana ruotuvaivaisen elättämiseen hänen siirtyessään talosta taloon

Källor

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 285.

Andra språk

Dåtida finska kulkusuunnitelma

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1817–1879