Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig överenskommelse om att, under vissa villkor, stå för de kostnader för fattigvården som en medborgare bosatt i ett annat land hade förorsakat. Finland anslöt sig 1923 till den fattigvårdskonvention som hade ingåtts mellan Sverige, Norge och Danmark år 1914.

Finsk beskrivning

köyhäinhoitosopimus

pohjoismainen sopimus omien kansalaisten toisessa maassa aiheuttamien köyhäinhuollon kustannusten korvaamisesta

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , VII (1934): 620.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1923: nr 202: 674–678 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fattigvårdskontrakt