Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som lydde under fattigvårdsinspektören och som hade i uppdrag att rådge kommuner och välgörenhetsorganisationer om fattigvård och dess lagstiftning. Den första tjänsten inrättades 1898. Efter 1902 blev fattigvårdsinstruktörerna fler och de ansvarade för ett visst distrikt. Tjänstebeteckningen drogs in när Socialstyrelsen grundades 1917 och ersattes med fattigvårdsinspektör.

Finsk beskrivning

vaivaishoidonneuvoja

Virkamies, joka toimi vaivaishoidonjohtajan alaisuudessa ja jonka tehtävänä oli neuvoa kuntia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä köyhäinhoidosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, vuodesta 1902 tietyn alueen sisällä. Ensimmäinen virka perustettiin vuonna 1898.

Källor

Jaakkola, Jouko , Vaivaisten holhouksesta köyhäinhoitoon. Teoksessa Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia , 1 , Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto 1994 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1454. http://runeberg.org/nf/

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 24.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 292.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 438 . http://runeberg.org/tieto/