Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tvångsinlösning av i första hand fast egendom, vilken genom myndighets försorg överförs på någon annan.

Finsk beskrivning

eksproriaatio, pakkolunastus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk