Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skillnad mellan tullavgifter.

Finsk beskrivning

tullierotus*

tullimaksujen välinen erotus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk