Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av fiskfångst erlagd som ersättning för fiskerättighet.

Finsk beskrivning

kalatulli*

osa kalasaaliista, joka maksettiin korvauksena kalastusoikeudesta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid