Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig jordegendom.

Finsk beskrivning

domaanitila, kruununtila

kruunulle kuuluva maaomaisuus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare