Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig order om att till exempel generaltullförvaltaren skulle få göra vissa inköp för kronans räkning. Assecurationen innehöll en försäkran om att erhålla betalning i ett visst års tulluppbörd. Den kunde också ges vid förskottsbetalning. Termen används i Kammarkollegiums diarier över utgångna handlingar.

Finsk beskrivning

assekuraatio, ostovaltuutus*

kruunun antama valtuutus tehdä ostoja kruunun laskuun sekä vakuutus ostojen korvaamisesta virkamiehelle

Källor

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 .

Andra språk

Inga termer på andra språk