Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstol som verkade i de flesta kommuner och städer i det röda Finland under inbördeskriget 1918. Revolutionsdomstolarna skapades i enlighet med den tillfälliga lag som folkkommissariatet utfärdade den 1 februari 1918. Revolutionsdomstolen hörde till civilförvaltningen och motsvarade häradsrätten, men skulle även granska brott mot revolutionen. Revolutionsdomstolarna hade inte rätt att utfärda dödsstraff.

Finsk beskrivning

vallankumousoikeus, vallankumoustuomioistuin

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 550-553 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 866.

Tikka, Marko , Kenttäoikeudet : välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918 , 1238-3503; 90 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 , 76–77.

Andra språk

Inga termer på andra språk