Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Term inom lantmäteriet vilken avsåg mätning och kartläggning av jordområde för betalning av skatt.

Finsk beskrivning

maanmittaus ja verollepano

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 162, 236.

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 86.

Andra språk

Inga termer på andra språk