Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Återta, indraga.

Finsk beskrivning

peruuttaa, lakkauttaa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk