Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den lantdag som samlades strax efter det finska inbördeskriget. Den lantdag som valts på hösten 1917 var tvungen att avbryta sitt arbete i och med krigsutbrottet i januari 1918. När lantdagen samlades till sin första efterkrigstida session den 15 maj 1918 kvarstod enbart 98 ledamöter av totalt 200. Med undantag av den socialdemokratiska ledamoten Matti Paasivuori förhindrades socialdemokraterna att delta i lantdagsarbetet. Den stympade lantdagen, som hade som mest 108 ledamöter, ersattes i april 1919 av den första parlamentariskt valda riksdagen i det självständiga Finland.

Finsk beskrivning

Tynkäeduskunta (1918)

Källor

Haapala, Pertti (et al.) , Finland 1917‒1920. En stat tar form III , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 160-164.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

den ofullständiga lantdagen
rumpparlamentet