Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frånta adelskap. Av latinets nobilis, ädling. Ofta uttryckt som fråntagande av personens namn, heder och värdighet.

Finsk beskrivning

poistaa aatelisarvo

Tarkoitti käytönnössä usein henkilön nimen, kunnian ja arvon poistamista.

Källor

Inga källor

Andra språk

Nylatin denobilitare