Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den högsta militära ledningen i det röda Finland under inbördeskriget 1918. Efter en omorganisation den 5 februari 1918 bestod staben av elva avdelningar. Generalstabens verksamhet upphörde i praktiken i början av april 1918.

Finsk beskrivning

Punaisen kaartin yleisesikunta

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 78, 92 .

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/