Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen.

Finsk beskrivning

Lounais-Hämeen suojelsukuntapiiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Loun-Häm Skp