Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen.

Finsk beskrivning

Lounais-Hämeen suojelsukuntapiiri

Källor

Inga källor