Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I biskoparnas titulatur från och med cirka 1172 förekommande beteckning för de sydvästra delarna av Finland. Den ersattes under 1200-talet med Fialanda (ca 1209) och 1221 med Finlandia.

Finsk beskrivning

Suomen lounaisosien vanha nimitys piispojen virkanimissä vuodesta 1171 1200-luvun alkuun

Källor

Inga källor