Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den sista upplagan av Pharmacopea svecica, som utkom 1790. Den omfattade 740 läkemedel, varav cirka 380 simplicia, cirka 300 galeniska beredningar och ett sextiotal kemiska preparat.

Finsk beskrivning

Ruotsin farmakopean neljäs ja korjattu painos

Ruotsin kansallisen farmakopean viimeinen laitos, joka ilmestyi vuonna 1790. Se kattoi 740 lääkeainetta.

Källor

Inga källor