Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Farmakopé som blev gällande från 1775. Den ersattes i Finland med en ny först 1819. Farmakopén bestod av två skilda avdelningar: materia medica och preparata et composita. Den förra upptog i alfabetisk ordning cirka 380 enkla droger och simplicia. Den senare omfattade cirka 350 galeniska läkemedel samt ett femtiotal kemiska preparat. Den första upplagan ersattes 1779 av Pharmacopea suecica, Editio altera. Den skilde sig endast i detaljer från den första upplagan. År 1784 utkom ytterligare en obetydligt omarbetad upplaga. Den sista upplagan utkom 1790.

Finsk beskrivning

Ruotsin farmakopea

Vuonna 1775 voimaan astunut Ruotsin kansallinen farmakopea eli kansallinen ohjesääntö ja luettelo lääkkeistä sekä niiden käytöstä. Korvattiin Suomessa omalla farmakopealla vuonna 1819.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk