Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Farmakopé med instruktioner för läkemedel som bereddes på statens bekostnad. Den användes inom fattigmedicinen och inom den militära sjukvården. Den togs i användning 1856. Den andra upplagan utkom 1885. Den tredje upplagan utkom 1920 och gällde till 1938.

Finsk beskrivning

Suomen sotilaiden, merimiesten sekä julkisin varoin hoidettujen farmakopea*

Suomalainen farmakopea, joka otettiin käyttöön vuonna 1856 ja joka oli tarkoitettu sotilaallisen ja köyhäinhoidon lääkehuollon tarpeisiin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk