Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Farmakopé med instruktioner för läkemedel som bereddes på statens bekostnad. Den användes inom fattigmedicinen och inom den militära sjukvården. Den togs i användning 1789 och gällde i Finland fram till 1856 då den ersattes av en ny.

Finsk beskrivning

Sotilaiden, merimiesten sekä julkisin varoin hoidettujen farmakopea*

Vuonna 1789 käyttöön otettu farmakopea sotaväen ja köyhäinhoidon lääkehuollon tarpeisiin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk