Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sveriges drots och hövitsman. Titeln tillförsäkrades Mats Kettilmundsson 1319. Den innebar att innehavaren skulle sköta kungens rättsvårdande funktion under omyndighetstiden. Han skulle då bistås av främst rikets biskopar och lagmän.

Finsk beskrivning

Ruotsin drotsi ja käskynhaltija

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 3341.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare