Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden förekommande titel som i det närmaste motsvarade drots.

Finsk beskrivning

oikeudenvalvoja

Lähinnä drotsia vastannut virkamies keskiajalla.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin justiciarius

Se vidare