Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Distriktet bestod av åtta skyddskårskretsar och dess centralort var Åbo.

Finsk beskrivning

Turunmaan suojeluskuntapiiri

Suojeluskuntaorganisaation paikallisyksikkö Turunmaan alueella. Siihen kuuluin kahdeksan piiriä ja sen keskuspaikkana oli Turku.

Källor

Inga källor