Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1936 tjänsteman inom statens byggnadsförvaltning. Distriktsarkitekten verkade som chef för ett distriktskontor, och övervakade arbetet vid kontoret samtidigt som han, under uppsikt av Byggnadsstyrelsen, ansvarade för vården av byggnaderna inom ett byggnadsdistrikt.

Finsk beskrivning

piiriarkkitehti

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1936, 1937, 1950 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 305.

Andra språk

Inga termer på andra språk