Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

År 1936 delades landet in i byggnadsdistrikt för att övervaka och sköta statens regionala byggnadsförvaltning. Byggnadsdistrikten lydde under Byggnadsstyrelsen och i varje distrikt fanns ett distriktskontor som leddes av en distriktsarkitekt.

Finsk beskrivning

rakennuspiiri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1936, 1937, 1950 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 305.