Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i Helsingfors (åtminstone under senare delen av 1600-talet) med uppgift att övervaka hantverkarna.

Finsk beskrivning

käsityöammattien tarkastaja*

Källor

Helsingfors stads historia I , Helsingfors: Helsingfors stad 1950 , 308.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare