Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades av borgare i utbyte mot rätten att idka fiske med not (på stadens vatten). Uppbars i Helsingfors under 1600-talets senare hälft.

Finsk beskrivning

nuottarahat*, nuottamaksu*

Maksu , joka tuli maksaa harjoitettaessa nuottakalastusta kaupungin aluevesillä.

Källor

Helsingfors stads historia I , Helsingfors: Helsingfors stad 1950 , 333.

Andra språk

Inga termer på andra språk