Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ett notlags olika lotter i svenska Österbotten under 1500-talet. De var ofta flera än de hemman som hörde till notlaget. Det bodde således flera familjer på hemmanen, fastän hemmanen inte formellt hade skiftats familjerna emellan. Varje familj fick dock ett mansfar.

Finsk beskrivning

mansfar

nuottakunnan osuus (ruotsinkielinen Pohjanmaa 1500-luvulla)

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 36.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 39.

Andra språk

Dåtida finska nuottakunnan osa