Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Huvudsakligen i Tavastland och Satakunta benämning på jaktmarksägor i utmarkerna; område för utmarksfångst.

Finsk beskrivning

miehenmetsä, miehenosa

yhden miehen osaksi luettu osa erämaata ja sen metsästysalueita

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 29.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 31.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska oravimetsä, i Kexholm på 1600-talet: jousenmaa