Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Typ av lantbruksskatt som borgarna erlade till staden för sitt lantbruk. Förekom i Helsingfors under senare delen av 1600-talet.

Finsk beskrivning

niittyvero*

Kaupungille sen alueella harjoitetusta maataloustoiminnasta maksettu vero.

Källor

Helsingfors stads historia I , Helsingfors: Helsingfors stad 1950 , 333.

Andra språk

Inga termer på andra språk