Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före rådragningarnas tid, i flera hemmans eller byars besittning tagna ängsslätter och frodiga holmar vilka lämnades oskiftade då gränserna mellan byarna drogs upp.

Finsk beskrivning

niittylohkokunta, niittyjakokunta

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 47.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 52.