Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Österbotten den grupp delägare i en ängssamfällighet som var och en under ett år åt gången odlade en åt ängsroten skiftad lott i samfällighetens sumpiga ängsblock.

Finsk beskrivning

niityruotu; niittyjakokunnan osakkaat

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk