Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allt det som behövs för att göra en järnväg färdig för trafik, till exempel själva spåret med dess skenor, signaler och telegrafer, broar och bangårdsanordningar.

Finsk beskrivning

kiinteä rautatiekalusto*

Esimerkiksi kiskot, merkkilamput ja lennättimet ja sillat.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk