Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Instans som bistod officerare med råd i hedersangelägenheter, medlade i ärekränkningsfall samt verkställde undersökning i fall som ansågs kräva handläggning av en hedersdomstol.

Finsk beskrivning

kunnianeuvosto

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org