Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Personlig hederstitel, värdighet inom borgarståndet, utan rättsverkningar. Hedersborgare förekom särskilt i de tyska handelsstäderna och i Ryssland. Titeln innebar att borgaren fick borgarrätt som en utmärkelse av stadens myndigheter. Gäller Sverige under stormaktstiden.

Finsk beskrivning

kunniaporvari

Henkilökohtainen kunniatitteli, arvo porvarissäädyn parissa ilman oikeusvaikutuksia. Kunniapporvareita nimitettiin erityisesti saksalaisissa kauppakaupungeissa ja Venäjällä. Titteli tarkoitti, että henkilö sai porvarioikeudet kunnianosoituksena kaupungin viranomaisilta. Myös Ruotsissa suurvalta-aikana.

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska ehrenbürger
Dåtida finska kunniaporvari