Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Statsjärnvägarnas linjeförvaltning vilken ansvarade för revisionen av distriktens räkenskaper. Från 1922 sorterade revisorerna under kassörsdistrikten, senare under ekonomisektionerna.

Finsk beskrivning

piirireviisori (Valtionrautatiet)

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1904: nr 32.

Andra språk

Inga termer på andra språk