Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom etappstaben för den vita armén 1918.

Finsk beskrivning

Lennätinosasto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk