Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom etappstaben för den vita armén 1918. Till avdelningens uppgifter hörde att anskaffa, iordningsställa och vårda material som behövdes vid järnvägstransporter. Inom avdelningen grundades ett militärtransportkontor för att sköta om större trupptransporter. Inom Kommunikationsavdelningen fanns tre regionala distrikt med egna trafikchefer.

Finsk beskrivning

kulkulaitos

Valkoisten päämajan etappiesikunnan osasto vuonna 1918.

Källor

Inga källor