Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1917 benämning på den tidigare Kommunikationsexpeditionen, som 1918 ombildades till Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena.

Finsk beskrivning

kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunta

Vuonna 1917 kulkulaitostoimikunnan tilalle perustettu toimituskunta, joka muutettiin 1918 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöksi.

Källor

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 154-155.