Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning inom den vita armén 1918, fanns i staben för alla de fyra frontgrupperna. Stabsläkaren ansvarade för inrättandet av sjukhus vid fronten, uppställandet av fältambulanser och fältlasarett samt evakueringen av de sårade och sjuka till militärsjukhus bakom fronten.

Finsk beskrivning

esikuntalääkäri (1918)

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Theslöf, Gösta (et al.) , Finlands frihetskrig år 1918. Vol. 1-6 , Helsingfors: Söderström 1921–1925 , Vol. 4, 1923: 136-137.