Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under inbördeskriget 1918 delades den vita armén i fyra frontgrupper bestående av Satakunta-, Tavastländska, Savolax- och Karelska gruppen. Efter erövringen av Tammerfors omstrukturerades den vita armén i Öst- och Västarmén.

Finsk beskrivning

rintamaryhmä (1918)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk