Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Registreringskategori som skapades av den finska militärförvaltningen i Östkarelen under fortsättningskriget. Till de icke-nationella räknades personer som inte tillhörde den finskbesläktade befolkningen, vanligen befolkning med rysk härstamning. En stor del av den icke-nationella befolkningen internerades i koncentrationsläger.

Finsk beskrivning

ei-kansallinen väestö, epäkansallinen väestö

muita kuin suomensukuisia kansallisuuksia tarkoittava nimike Itä-Karjalan hallinnossa jatkosodan aikana Itä-Karjalassa

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Kaj Brunila (et al.) , Finland i krig. Andra delen, 1940–1944 , Esbo: Schildts 2000 , 275 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org