Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på området öster om den gräns mellan Finland och Sovjetryssland som fastställdes i freden i Dorpat 1920. Området var uppdelat i två historiska landskap, Olonetskarelen och Vienakarelen, och beboddes under mellankrigstiden främst av karelare, finnar och ryssar. Östkarelen gränsade i söder till Ladoga och floden Svir, i öster till sjön Onega och i norr till sjön Imandra.

Finsk beskrivning

Itä-Karjala

Källor

Inga källor