Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nämnd inom Försvarsministeriet som behandlade ersättningsansökningar som gjordes av industriidkare vilkas företag enligt krigstillståndslagen underställts försvarsmaktens behov.

Finsk beskrivning

teollisuuslaitosten (käyttö)korvauslautakunta*

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942 No 219.

Andra språk

Inga termer på andra språk